Over HZ: een anti-pestmissie voor basisschoolleeftijd

HeldenZijn.nl voor volwassenen: het anti-pestplatform en programma voor ouders en onderwijs

Ik ben Charlotte Broekhuizen. Oprichtster, ervaringsdeskundige en blogger van dit anti-pestplatform en -programma voor kinderen en volwassenen. Dagelijks vind je hier interessante blogs en nieuwsartikelen over sociale veiligheid en pesten. HeldenZijn is gericht op het voorkomen en verminderen van pestgedrag en gespecialiseerd in het begeleiden van sociale veiligheid.

HeldenZijn is meer dan alleen een anti-pestplatform, het is een beweging. Toegewijd aan het opbouwen van een anti-pest gemeenschap, waarin kinderen kracht en inspiratie krijgen om pestproblemen voor een volgende generatie te beperken. Dat betekent het goede voorbeeld geven, kinderen niet toespreken-, maar aanspreken, naar ALLE kinderen luisteren en taboes doorbreken. Een gezamenlijke zoektocht naar ‘wat betekent respect en compassie hebben?’ De eerste stap is erover praten met elkaar, tijdens de lessen en middels dit platform. Iedereen is welkom: van pester tot gepeste. En dat biedt nieuwe perspectieven. Zo worden alle kinderen en volwassenen onderdeel gemaakt van een oplossing, in plaats van het probleem.

Waarom trainingen aan basisscholen?

Wat ons betreft, een belangrijke vraag. Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien basisschoolkinderen structureel wordt gepest. Door op jonge leeftijd te starten met het aanleren van omgangsvormen, ‘wat is respect’ en compassie, kun je als school zorgen voor een preventieve aanpak. HeldenZijn gelooft in een preventieve aanpak conform de nieuwe wetswijziging. Wij noemen onze trainingen ook wel: preventieve interventies. Ook groepen waarbij pesten al aan de orde is, kunnen bij ons terecht voor een op maat gemaakt traject.

Op 26 mei is de wet aanpak sociale veiligheid aangenomen. Scholen zijn verplicht om een sociaal veligheidsbeleid te voeren. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Inspectie zal hier streng op controleren. HeldenZijn trainingen zijn hier ook op ingericht.

Door te starten op basisscholen, hopen wij het grensoverschrijdend gedrag op middelbare scholen te voorkomen. Middelbare scholen kampen al met grote problemen, door o.a. cyberpesten. Je ziet bij pesten grofweg twee reacties. De ene groep trekt zich terug, wordt somber, blijft thuis, krijgt lichamelijke klachten, verzuimt van school, gaat misschien zichzelf ook wat aandoen. De andere groep vindt voor zichzelf een andere ‘oplossing’, en dat is in agressie naar andere kinderen (Peter Dijkshoorn, 2014). We hebben dit onder andere gezien in de nieuws ‘Verdachte steekpartij Voorburg werd acht jaar lang gepest’.
Jongeren groeien tegenwoordig op in de beslotenheid van hun eigen groep, mede dankzij social media. Vele van hen vinden het lastig om over hun gevoelens te praten wat grote consequenties heeft: op persoonlijk vlak en voor de groep waar ze deel van uitmaken.

 

Wat doen wij anders?

Kinderen moet je niet toespreken, maar aanspreken. HeldenZijn is een preventief anti-pestplatform en programma voor kinderen. Andere anti-pestprogramma’s zijn vooral gericht op het straffen van pesters en veel sympathie te tonen voor ‘slachtoffers’. Wij geloven in respect, compassie en verdieping in elkaar, door een dialoog aan te gaan met elkaar. Niet alleen tijdens de trainingen, maar ook middels dit platform. Het platform is onderdeel van het nazorgtraject.

HeldenZijn gelooft in een positieve schoolbrede aanpak. Deze aanpak is door verschillende onderzoeken uitgeroepen tot meest effectieve aanpak. School, ouders en kinderen werken samen. HeldenZijn biedt preventieve interventies aan (het voorkomen van pesten) en op maat gemaakte trajecten aan basisscholen. De trainingen zijn gericht op het positief veranderen van het groepsproces. Daarbij leren kinderen hoe zij hun rol en bijdrage in het groepsproces, op een goede manier kunnen inzetten. Zo krijgen bijvoorbeeld pesters een rol, om toezichthouder te zijn op het plein. Conflicten lossen zij zelf op. Verbaal zijn deze kinderen vaak erg sterk en hun leiderschapskwaliteiten komen zo goed van pas.

Een belangrijk onderdeel van de training is dat een ervaringsdeskundige over haar ervaringen verteld. De impact van deze interventie is zeer groot. Uit ervaring weten wij dat kinderen na deze interventie tijd nodig hebben om dit te verwerken en erover te praten. Zij doen dit op school, met ouders, maar dit unieke platform biedt ook mogelijkheden om ervaringen te delen. Charlotte (ervaringsdeskundige) is dinsdags tussen 16:00 uur en 18:00 uur, bereikbaar via Facebook. Hier chat zij live met kinderen die vragen kunnen stellen of hun ervaringen delen. Ook volwassenen kunnen via Facebook met Charlotte in contact komen. Via de website en Facebook kunnen volwassenen ook meepraten met actuele situaties. Met elkaar praten en zoeken naar een oplossing.  

Waarom kiezen voor HeldenZijn?

  • HeldenZijn helpt scholen bij het opstellen en uitvoeren van sociaal veiligheidsbeleid, conform de wet
  • Wij gaan uit van de positieve kracht van kinderen (en de groep) dat zij zelf keuzes kunnen maken
  • Gelooft in groepsprocessen
  • Elk kind in elke rol, wordt gehoord
  • Impactvol wegens ervaringsdeskundigen en ervaringen van verschillende therapeuten
  • Preventief en eventueel op maat gemaakte trajecten
  • Nazorg voor scholen, ouders en kinderen
  • Online platform is onderdeel van nazorg, helemaal ingericht op kinderen. Kinderen aanmoedigen om zijn of haar verhaal te doen. Hierdoor creëren wij vertrouwen en openheid, omdat wij direct communiceren met de kinderen