Disclaimer

Aan de inhoud van heldenzijn.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Charlotte Broekhuizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van heldenzijn.nl of de vlogs die er op verschijnen. Charlotte is ervaringsdeskundige, geen gecertificeerde hulpverlener, en om die reden kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

De op de website gepubliceerde vlogs, blogs en algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de bezoeker/gebruiker.  Als de gebruiker, bezoeker en hulpaanvrager een ernstige hulpvraag heeft, adviseren wij professionele hulp te zoeken, en niet HeldenZijn als professional in te zetten. Charlotte biedt een luisterend oor en zal adviezen geven op basis van eigen ervaring.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door HeldenZijn.nl. HeldenZijn.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Nadelen digitaal contact

HeldenZijn.nl wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met ervaringsdeskundige is HeldenZijn.nl niet  in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en de aard en dringendheid van de hulpvraag.

Zoek hulp bij reguliere hulpverlening

HeldenZijn.nl adviseert bezoekers, gebruikers, of hulpvragers met klachten van lichamelijk, medische, psychiatrische of psychologische aard zich altijd te wenden tot reguliere (offline) hulpverlening bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
Deze website is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Bijvoorbeeld hulpverlening door een huisarts in een spreekkamer, of tijdens een huisbezoek.

Spoed situaties

Door het digitale contact op afstand kan HeldenZIjn.nl bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. HeldenZijn.nl adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. HeldenZijn.nl houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt.

HeldenZijn.nl maakt gebruik van verschillende communicatie media. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet tekort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft HeldenZijn.nl dringend advies bezoekers, gebruikers of hulpvragers geen gebruik te maken van berichtenverkeer om het bestaan van een noodsituatie te melden. HeldenZijn.nl adviseert dringend zich direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie en/of de brandweer.

Alle gebruikers van de website volwassenen.heldenzijn.nl dient zich op de hoogte te stellen van de boven- en onderstaande disclaimer, informatie over algemene voorwaarden en privacy. Het gebruik en kennisnemen van deze site, impliceert het akkoord gaan met deze disclaimer en algemene voorwaarden. HeldenZijn.nl behoud het recht om de disclaimer te allen tijde te wijzigen.