Basisschool (sociale veiligheid) trainingen

HeldenZijn trainingen (HZ-trainingen) zijn gericht om pesten te voorkomen en/of terug te dringen. Wij pretenderen niet dé oplossing te hebben, want ieder kind en probleemvraag is anders. Daarbij hoort ook een passende en soms op maat gemaakte aanpak. Alle trainingen zijn conform de nieuwe wetswijziging sociale veiligheid, start september 2015.

Waarom sociale veiligheid?

Een kind dat wordt gepest, draagt dat zijn hele leven mee. Verschillende onderzoeken tonen aan dat gepeste kinderen op latere leeftijd meer kans hebben tot psychische problemen, depressie en zelfs zelfmoord. Kinderen kunnen zich niet goed ontwikkelen door een sociaal onveilig klimaat in de klas. HeldenZijn vindt dat kinderen zich binnen en buiten het schoolgebouw zich veilig moeten voelen. Dit is niet alleen een taak van school, maar van de hele maatschappij. Gelukkig is de regering het eens met deze stelling. Niet alleen op beleid op papier, maar juist uitvoering wordt expliciet opgenomen in wijziging. Op 26 mei 2015 is de wet sociale veiligheid op school aangenomen. In augustus 2015 zal deze wet in werking treden. In deze blog (link plaatsen) kunt u lezen welke wetswijzigingen plaatsvinden rondom sociale veiligheid, inzoomend onderdeel pesten.

HeldenZijn probeert actief samen te werken met gemeentes, stichtingen, instellingen, scholen en bedrijven in uw omgeving, om het pesten collectief aan te pakken.

Borgen van sociale veiligheid

HeldenZijn heeft nauw contact met Stichting School en Veiligheid (Link: www.schoolenveiligheid.nl/expertise/sociale-veiligheid). Wijzigingen, nieuwtjes en campagnes, worden met elkaar besproken en hierdoor kan HeldenZijn de juiste informatie geven aan scholen.

HeldenZijn trainingen zijn conform nieuwe wetswijziging. Wij helpen en begeleiden u bij de volgende verplichte wijzigingen:

 1. Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
 2. Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
 3. Beleggen van de volgende taken bij een persoon: een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en coördinatie van het anti-pestbeleid. Deze maatregelen hebben als doel om scholen zich te laten inspannen voor een sociale veilige school. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van pesten en tijdig ingrijpen bij pestsituaties. Ook worden scholen verplicht om verantwoording af te leggen over de resultaten van hun inspanningen. Al deze maatregelen worden gecontroleerd door Schoolinspectie.

Vormgeven aan sociale veiligheid – inhoud trainingen

Alle trainingen zijn gericht zich op een combinatie van interventies op drie niveaus, ook wel schoolbrede aanpak genoemd. Dit betekent op school,-groeps- en leerling niveau. Deze aanpak is vooralsnog het best onderbouwd en het meest geaccepteerd volgens het Nederlands Jeugd Instituut. Want verandering kan alleen plaatsvinden wanneer school, ouders en kinderen samenwerken.

HeldenZijn bestaat uit twee interventies waaruit een keuze gemaakt kan worden: namelijk preventief (5 basislessen) en op maat gemaakte trajecten. Naar aanleiding van een meting (onderdeel monitoring), gesprekken directie over hulpvraag, wordt er een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak leest u uw hulpvraag, resultaten metingen, en welke trainingen wij adviseren en uitvoeren.

HeldenZijn helpt uw school door de volgende activiteiten:

 1. Begeleid en adviseert bij het opstellen van een digitaal document ‘veiligheidsplan’, onderdeel anti-pestbeleid.
 2. Geeft inzicht in veiligheidsbeleving van directie, docenten en leerlingen.
 3. Geeft inzicht in risico’s Uitvoering van monitoring Positief pedagogisch handelen: ondersteunde houding, stimuleren van voorbeeldgedrag en stimuleren van verbindende relaties.
 4. Trainingen zijn gericht o.a. op preventieve activiteiten

HeldenZijn gelooft in eigen verantwoordelijkheid van het kind en in cultuurverandering teweegbrengen in een groep, maar wel gericht op positiviteit. De nadruk ligt op preventie en het verminderen van pesten door te kijken naar de groep als geheel, en niet alleen rolbevestigend zoals (daders) en slachtoffers. Natuurlijk zal ieder kind hierbij geholpen, gestimuleerd en gecoached dienen te worden. Kinderen kunnen, wanneer er (meer) veiligheid en respect is, elkaar daarbij helpen. Overleggen tussen de groepsleerkracht, Ib-er, directeur, en ouders is daarbij essentieel. Zo werken school en ouders constant samen aan de zorg voor veiligheid en respect. Zo ontstaat er een basis voor een goed pedagogisch klimaat. Waarbij pesten, in welke vorm dan ook, nooit getolereerd wordt.

Het is niet makkelijk om de invloed van pesten op kinderen juist in te schatten. Kinderen ontwikkelen veel schaamte en angst rondom het onderwerp pesten. Om die reden is de training gebaseerd op twee duidelijke principes:

 1. Investeren in een veilig klimaat: "Ik kan veilig mijn verhaal vertellen en volwassenen zullen discreet met mijn verhaal omgaan en écht luisteren."
 2. We gaan in harmonie en respect met elkaar om: "Ik doe niets bij de ander wat ik zelf ook vervelend vind."

Na de training hebben kinderen geleerd om:

 1. eigen verantwoordelijkheid te nemen en dat zij elke dag de keus hebben welk gedrag zij laten zien (nar- of heldengedrag);
 2. begrip en respect voor elkaar te hebben;
 3. dat iedereen verantwoordelijk is voor een veilig klimaat en dat het pesten stopt;
 4. assertief te zijn door o.a.: effectief feedback leren geven en ontvangen, actief leren luisteren, etc;
 5. wat de uiteindelijke gevolgen en effecten zijn van pesten;
 

Wilt u meer informatie over de inhoud van onze trainingen, welke lesvormen/interventies wij aanbieden en tarieven? Vul het onderstaande formulier in, dan komen wij hier z.s.m. bij u op terug.Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer:

Onderwerp

Uw bericht